Bibliography

Teplice Convent  

Michal B. SOUKUP, K počátkům kláštera v Teplicích, Vladislav II., druhý král z Přemyslova rodu, 2009, 83—90

Josef HOBZEK, Kláštery v českých zemích, 1987, 58

Benediktini v českých zemích, Benediktinské sešity VI, 47—48

August SEDLÁČEK, Místopisný slovník historický Království českého, 1998, 882—883

Anežka MERHAUTOVÁ, Raně středověká architektura v Čechách, 1971, 338—340