Bibliography

Diakovce monastery  

Ipolyi-Stummer, A.: Beschreiburg der Baudenkmale der Insel Schütt (Csallóköz) i  Ungarn. In: Mittheilungen der Kaiserl. Königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, 3, 1858, s. 268-270.

MENCL, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Kniha prvá. Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca doby románskej. Praha – Prešov 1937, s. 77-79, 152-161, 301, 385.

Güntherová, A. a i.: Súpis pamiatok na Slovensku, 1. Bratislava 1967, s. 293.

BAŠO, M. – Štibrányi, J.: Diakovce. Kostol Panny Márie. Komárno 1995.

TAKÁCS, I. (ed.): Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve, I. Pannonhalma 1996, s. 302-306.

ŽAŽOVÁ, H.: Romanika v zrkadle písomných prameňov. In: Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 22, 2010, s. 364-377.