Bibliography

Kladno Castle  

HORYNA, Mojmír: Stavebníci a stavitelé břevnovsko – broumovského kláštera v období baroka, In: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, Praha 1993

CHOTĚBOR, Petr: Modelová rekonstrukce tvrze v Kladně. Castellologica Bohemica 9, 2004

KRAJNÍK, Stanislav – PŘIBYL, Vladimír: Pod ochranou benediktinského kříže. Benediktinský opat Benno Löbl – stavebník baroku na Kladně. Posel z Budče 2002, č. 19

ŠŤOVÍČEK, Jan: K. I. Dientzenhofer a Kladno. Středočeský sborník historický 13, 1978