Bibliography

Třebíč Monastery  

Michal BLAŽEK: Třebíčské románské stavitelství v kontextu kosmopolitních uměleckých vlivů. In: Benediktini ve středověku. Třebíč 2011, 187-202

Andrea ČEPLA: Severní portál baziliky sv. Prokopa v Třebíči v evropských souvislostech. In: Benediktini ve středověku. Třebíč 2011, 203-228

DOČEKAL: Bazilika sv. Prokopa v Třebíči. Duchovni pastýř. Ročník 31. 1982, 157-159

DVOŘAKOVA / SYSEL: Nástěnné malby v opatské kapli basiliky sv. Prokopa v Třebíči. In: Zprávy Památkového ústavu v Brně 3. Brno 1999

Rudolf FIŠER / KUČERŇAKOVA, UHLIŘ: Benediktinský klášter v Třebíči. Třebíč 2001

Rudolf FIŠER: Třebíč. Z historie benediktinského opatství. Třebíč 2004

Rudolf FIŠER: Bazilika sv. Prokopa, Židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči. Praha 2009

* a handy, well-ordered book

Rudolf FIŠER: Klášter uprostřed lesa. Brno 2012

• two essays about the monastery

Hana HLAVAČKOVA: Wandgemalde in der ehemaligen Abstkapelle in Třebíč (Trebitsch). In: Uměni XLI. Praha 1993, 194-198

• she leans towards the opinions of Kuthan and Merhaultová as to the earlier time of the church’s construction. In accordance with this hypothesis he conjectures that the fresco paintings demonstrate the early phase of the quarry style coming through the adjacent waving perforated draperies, fresco paintings can be dated back to the mid 13th century.

• is based on KUTHAN: Zakladatelské dílo. 1991, 21 (she moves towards the possible construction period as being from 1220 to 1250, she notices the close relation with Romanesque styles in Rhineland: Worms 1210-30 the dwarf gallery, additive addition without any reference to the whole)

Marek MATĚJEK(ed.): Benediktini ve středověku. Třebíč 2011

MACEK / ZAHRADNIK / VLČEK: František Maxmilian Kaňka „in Regno Bohemiae aedilis famosissimus“. Uměni XXX. Praha 1992, 180-227

• general article about the meaning of FM Kaňka, Kaňka worked for Valdštejns (the house U Bílého beránka, Nižbor, Křivoklát → Třebíč)

Antonín ŽAMBERSKY / Jiří UHLIŘ: Bazilika bývalého opatství benediktinů v Třebíči. Třebíč 1995

Antonín ŽAMBERSKY: K zakládací listině třebíčského kláštera. In: Našim krajem. Třebíč 1996, 28-36

• a quirky author, the personal opinion of one of the Benedictines from Sudetenland, gently read, unconfirmed propositions