Bibliografie

Klášter v Třebíči  

Michal BLAŽEK: Třebíčské románské stavitelství v kontextu kosmopolitních uměleckých vlivů.In: Benediktini ve středověku. Třebíč 2011, 187-202.

Andrea ČEPLÁ: Severní portál baziliky sv. Prokopa v Třebíči v evropských souvislostech. In:Benediktini ve středověku. Třebíč 2011, 203-228

DOČEKAL: Bazilika sv. Prokopa v Třebíči. Duchovní pastýř. Ročník 31. 1982, 157-159

DVOŘÁKOVÁ / SYSEL: Nástěnné malby v opatské kapli basiliky sv. Prokopa v Třebíči. In: Zprávy Památkového ústavu v Brně 3. Brno 1999 

Rudolf FIŠER / KUČERŇÁKOVÁ, UHLÍŘ: Benediktinský klášter v Třebíči. Třebíč 2001

Rudolf FIŠER: Třebíč. Z historie benediktinského opatství. Třebíč 2004

Rudolf FIŠER: Bazilika sv. Prokopa, Židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči. Praha 2009

Rudolf FIŠER: Klášter uprostřed lesa. Brno 2012 

Hana HLAVÁČKOVÁ: Wandgemälde in der ehemaligen Abstkapelle in Třebíč (Trebitsch). In: Umění XLI. Praha 1993, 194-198

Marek MATĚJEK(ed.): Benediktini ve středověku. Třebíč 2011

MACEK / ZAHRADNÍK / VLČEK: František Maxmilián Kaňka „in Regno Bohemiae aedilis famosissimus“. Umění XXX. Praha 1992, 180-227

Antonín ŽAMBERSKÝ / Jiří UHLÍŘ: Bazilika bývalého opatství benediktínů v Třebíči. Třebíč 1995

Antonín ŽAMBERSKÝ: K zakládací listině třebíčského kláštera. In: Naším krajem. Třebíč 1996, 28-36