Historia

Klasztor w Hronovce - Čajakovo  

Nieznana jest data założenia opactwa Benedyktynów w Čajakovie (dawniej Lekýr). Prawdopodobnie powstało ono wraz z kościołem (częściowo zachowanym do dziś) w pierwszej połowie XIII w. Opactwo istniało już w 1255 r. Stosunkowo niewiele wiadomo o późniejszej historii klasztoru. Był to wprawdzie jeden ze skromniejszych i uboższych klasztorów, lecz późnoromański kościół odznaczał się bogatym trójnawowym założeniem oraz monumentalną dekoracją. Klasztor został zamknięty krótko po 1508 r., choć opactwo oficjalnie istniało nieco dłużej. Kościół klasztorny stanowi jedyną pozostałość kompleksu. Zachował się on jednak fragmentarycznie i w stylu barokowym.