Všední a zámecký stůl na zámku a v paláci

Třebíč Monastery / 21.10. 2014