Bibliografia

Kláštor Skalka  

Viliam JUDÁK, Z múdrosti našich otcov, Nitra, 2007

Viliam JUDÁK, Trenčianski jezuiti a Skalka, Okno do histórie Skalky pri Trenčíne, 2011

Richard MARSINA a kol., Skalka pri Trenčíne: miesto legiend a pútí, Zborník z vlastivedného seminára, Trenčín, 1997, s. 94-99

Peter MARTINÁK, Ľudovít Bonaventúra Stárek a rekonštrukcia Skalky v 19. storočí , Okno do histórie Skalky pri Trenčíne, 2011

Mária VDOVIČÍKOVÁ, Benediktínsky kláštor na Skalke pri Trenčíne – doterajšia pamiatková obnova a jej možné smerovanie v budúcnosti , Okno do histórie Skalky pri Trenčíne, 2011

Igor ZMETÁK, Skalka v historických dokumentoch a súvislostiach, Okno do histórie Skalky pri Trenčíne, 2011

Igor ZMETÁK a kol., Benediktínskymi cestami, Trenčín, 2013, s.13, 16 – 17