Kostol Panny Márie v Diakovciach patrí na území Slovenska spolu s kláštorom v Hronskom Beňadiku, kostolmi v Hronovciach–Čajakove a Rimavských Janovciach, ako...

Prečítaj viac >

Užitočné informácie

Zatelefonuj nám
+421 31 77 952 20

Adresa
Kláštor Diakovce
48°08′06″N 17°50′26″E
Slovensko

E-mail
farnost.diakovce@abu.sk

Oficiálna stránka
www.diakovce.sk

Návštevné info
Návšteva kostola je možná v čase bohoslužieb alebo na základe dohovoru so správcom farnosti

Turistické informácie
Pravidelná autobusová doprava z mesta Šaľa; autom smer Šaľa a odtiaľ smer Diakovce (4 km)