Kláštor

KLÁŠTOR V BZOVÍKU  

Kláštor sv. Štefana kráľa v Bzovíku patrí medzi najstaršie cirkevné inštitúcie na Slovensku. Pôvodne benediktínske opátstvo založil člen významného veľmožského rodu Hunt-Poznanovcov Lampert s manželkou Žofiou a synom Mikulášom v rokoch 1127 – 1131. Benediktínov v Bzovíku v rokoch 1180 – 1181 nahradili premonštráti z Klášterního Hradiska pri Olomouci na Morave. Dôvodom ich príchodu bola pravdepodobne snaha o zvýšenú disciplínu mníšskeho života a účinnejšie plnenie úloh rodového kláštora. Premonštráti tu zotrvali až do roku 1530, keď ich násilne vyhnal protestantský magnát Žigmund Balaša, ktorý kláštor prebudoval na pevnosť. Rehoľníci sa do Bzovíka už nevrátili.