Kláštor Premenenia Pána v Sampore

Kláštor Premenenia Pána predstavuje prvý benediktínsky kláštor na Slovensku po zrušení reholí v čase komunistickej diktatúry. Postupom formácie...

Prečítaj viac >

Užitočné informácie

Zatelefonuj nám
+421 0903 982 470, 0915 800 124

Adresa
Kláštor Premenenia Pána v Sampore
Sampor 50 962 31 Sliač
Slovensko

Návštevné info
Kláštorný chrám je otvorený celý deň (do 20.15).

Turistické informácie
Informácie ohľadom ubytovania sú k dispozícii na internetovej stránke. Kontakt na dom hostí: domhosti@benediktini.sk
Kláštor je bezbariérový.