Praktické informace

Arciopatství Břevnov  

Prehliadky

Pro návštěvníky je zpřístupněna barokní bazilika sv. Markéty, románská krypta z 11. století a barokní prelatura s Tereziánským sálem. Prohlídková trasa trvá přibližně 90 minut. Začátky pravidelných prohlídek s průvodcem v českém jazyce:

letní čas — sobota a neděle: 10.00; 14.00; 16.00

zimní čas — sobota a neděle: 10.00; 14.00

všední dny: jen předem objednané skupiny

Objednávky prohlídek ve všední dny: v kanceláři kláštera na tel. čísle 220 406 270, nebo na emailu klaster@brevnov.cz.

Prohlídky v sobotu a v neděli ve výše uvedených hodinách není třeba objednávat.

Objednávky prohlídek pro děti (prohlídky pro základní a střední školy): u br. Martina Ševečka O.S.B. na tel. čísle 606 481 576, nebo na emailu: martinosb@centrum.cz

Vstupné: dospělí 80 Kč // studenti, důchodci 50 Kč

Minimální počet pro skupinu s českým průvodcem je 10 osob, s cizojazyčným průvodcem 20 osob.

S ohledem na provoz kláštera je změna programu prohlídek vyhrazena. Veškeré změny jsou vyvěšeny také na informačních tabulích v areálu kláštera a též na fortně kláštera.

Klášterní zahrada

Stávající podoba klášterní zahrady je výsledkem celkové barokní úpravy areálu K. a K. I. Dientzenhofery a dílčích úprav pozdějších. Klauzurní, tj. dolní část, v níž stojí samotný objekt kláštera, je veřejnosti přístupná

denně od 6:45 do 20:00; (pavilon zvaný Vojtěška, podle legendy místo setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem). Tzv. horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí) je otevřen stále.

Galerie Entrance

Od prosince roku 2012 představuje veřejnosti tvorbu mladých umělců v levém křídle nově zrekonstruované oranžerie v dolní (terasové) zahradě břevnovského kláštera. Oranžerie, postavená podle návrhů Kiliána Ignáce Dientzenhofera, byla z dezolátního stavu, v kterém se donedávna nacházela, obnovena podle zachovaných plánů. Investorem rekonstrukce je Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, které většinu prostředků získalo ze strukturálního fondu EU; dále se na opravách podílela městská část Praha 6.

otevřeno: čtvrtek – neděle /12.00—18.00/

Ekologický hotel Adalbert

Hotel Adalbert se v roce 2006 stal prvním ekologickým hotelem v České republice. Současně se tak stal prvním subjektem, který u nás získal certifikát „Ekologicky šetrná služba“. Ubytovat se můžete v jednom z 23 pokojů (úhrnem 44 lůžek). Podívejte se na aktuální ceník a nabídku služeb, zda Hotel Adalbert odpovídá Vašim představám. Kromě ubytování lze uspořádat konferenci v jednom ze 3 hotelových salonků s kapacitou 6, 25 a 40 osob (školní uspořádání).

Staročeský restaurant Klášterní Šenk

Restauraci Klášterní Šenk naleznete v areálu břevnovského kláštera v sousedství ekologického hotelu Adalbert. Ať už se k nám přijdete osvěžit během procházky klášterními zahradami, sníst si výhodné polední menu nebo posedět s přáteli, přivítá Vás útulné prostředí staročeské restaurace s otevřeným ohništěm, jehož teplo Vás zahřeje nejen na těle, ale i na duši. K vybraným pochoutkám české kuchyně čepujeme světlé i tmavé pivo Klášter, ale ani milovníci vína nepřijdou zkrátka. V letních měsících prostřeme v aleji před restaurací zahradní stoly a vy se můžete osvěžit na čerstvém vzduchu. Pokud pomýšlíte na uspořádání oslavy pro více osob, pak vězte, že do Šenku se vejde 85 sedících, při rautu pak až 120 hostí. Velmi oblíbené jsou zde i svatební hostiny, neboť břevnovská bazilika svaté Markéty je častým místem sňatků a okolní prostředí vůbec je vítanou kulisou tak významnému dni.

Pokud byste k nám chtěli přijít na večeři, dovolujeme si doporučit, abyste si místo zamluvili, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím rezervačního formuláře.

tel 220 406 294

fax 220 406 295

senkvintercatering.cz

Otvírací doba: 11:30–23:00

Vydavatelství

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty zachovává starobylou tradici a zabývá se skromnou publikační činností. Předpokládá se, že zde bylo scriptorium (písárna), v němž se „publikovaly“ — tedy opisovaly a zdobily — knihy nutné pro bohoslužebný provoz, sbírky kázání či historické záznamy. Dnešní publikační činnost břevnovského kláštera chce uspokojit ty čtenáře, kteří mají — ať už osobní, nebo odborný — zájem o vznik a dějiny mnišství, o spiritualitu a literární památky raného křesťanství, o benediktinské světce a působení českých benediktinských klášterů.

Jak se tam dostat

od Brna

Z dálnice D1 na jižní spojku, směr Smíchov, za Barrandovským mostem do Zlíchovského tunelu, směr Břevnov až do Strahovského tunelu. Z něj pak vlevo po Patočkově, klášter je vidět vpředu napravo (cca 0,5 km).

od Plzně

Na konci D5 vpravo směr Motol, kolem nemocnice na křižovatku Vypich, zde vpravo po Bělohorské. Klášter se objeví po levé ruce pod kopcem. Je nutno přejet světelnou křižovatku a vrátit se.

Parkovat lze před areálem kláštera.

MHD po Praze

Tramvajemi 22 a 25 do stanice Břevnovský klášter.