Praktické informácie

Kláštor Ludanice  

Benediktínske opátstvo sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach je príkladom malého zemepanského kláštora. Objekt stál najneskôr v 13. stor., pričom južné krídlo (dosiaľ jediné archeologicky preskúmané) vybudovali až v nasledujúcom storočí. V priebehu 16. až 18. storočia kláštor úplne zanikol. Na jeho mieste v južnej časti postavila v 17. – 18. stor. Nitrianska kapitula obytno-hospodársky komplex (asanovaný v 80-tych rokoch 20. stor.). Na väčšej severnej časti kláštora vznikol novoveký cintorín, ktorý tu fungoval do konca 18. storočia. Väčšia časť opátstva, vrátane kostola, leží na súkromnom pozemku a dosiaľ nebola archeologicky skúmaná. Na lokalite je (resp. v blízkej budúcnosti bude) v úrovni súčasného terénu prezentovaná rekonštrukcia južného krídla kláštora zahŕňajúca aj informačné tabule. 

Doprava:

Miesto zaniknutého kláštora je situované v centre obce, v priestore medzi farským kostolom a areálom základnej školy. Obec je dostupná pravidelnou autobusovou aj železničnou dopravou. Najbližšie parkovisko je na námestí pred farským kostolom.

Dostupnosť:

Areál zaniknutého kláštora je stále otvorený a prístupný verejnosti. Vstup do areálu je bezplatný. Areál je bez problémov prístupný aj imobilným návštevníkom.

Infraštruktúra:

Oproti farskému kostolu je reštauračné zariadenie (Pizzeria Romantik – http://www.pizzeria-romantik.sk/) s vnútorným aj vonkajším posedením. Zariadenie je vhodné aj pre rodiny.

Vedľa zaniknutého kláštora sa nachádza park s posedením a detským a dopravným ihriskom.