Praktické informácie

Tyniec Abbey  

- doprava:

Verejná doprava: autobus 112 z Ronda Grunwaldzkiego v Krakove

Autom: výjazd Tyniec na južnom obchvate mesta

Parkovanie zdarma: menšie parkovisko pod samotným kláštorom,  väčšie parkovisko na pravej strane ul. Benedyktyńskiej  (oproti hospodárskej budove). Autobusy môžu parkovať na veľkom parkovisku na brehu Visly. 

Lietadlom: letisko Balice vzdialené od kláštora ok. 10 km (najrýchlejšie z letiska do kláštora taxíkom)

- otváracie hodiny:

Kláštorné nádvorie je otvorené od  6.00 do 22.00. hod.

Múzeum: v letnej sezóne 10.00 – 18.00, v zimnej sezóne 10.00 – 16.00

 

- čo môžete navštíviť:

Kláštor so sprievodcom (krížová chodba, nádvorie, kostol)

Múzeum opátstva

Stála expozícia: archeologické pamiatky a architektonické fragmenty z najstaršej fázy kláštora

Dočasné výstavy: celoročné výstavy venované rôznym aspektom benediktínskeho dedičstva

- vstupné

Múzeum: normálny lístok 7 zł/, zľavnený – 5 zł

Prehliadka opátstva: 6 zł

Spojený lístok (opátstvo plus múzeum): normálny 10 zł/ zľavnený 8 zł

Rodinný lístok: 25 zł

Poplatok za sprievodcu: v poľskom jazyku – 50 zł za 1 skupinu, v anglickom jazyku: 75 zł za 1 skupinu

- dostupnosť pre invalidných návštevníkov

Invalidné osoby môžu počas návštevy parkovať na kláštornom nádvorí. Pred vjazdom na nádvorie  je pri rampe zvonec, prosíme kontaktovať recepciu.

 Imobilní hostia:

1. Múzeum a Dom hostí sú vybavené výťahom, ktorý je prispôsobený potrebám invalidných návštevníkov.

2. Objekty v kláštornom komplexe sú bezbariérovo upravené, výnimkou je niekoľko schodov pri vchode do kostola.

3. Pre skupiny imobilných osôb sú dostupné aj programy pre deti a mládež.

Nevidomí a slabozrakí hostia:

1. Tyflografický plán kláštorného návršia sa nachádza v prvej bráne opátstva (na ľavej strane).

2. Dotyková maketa kláštora je umiestnená v múzeu, oproti recepcii.

3. Pozývame na špeciálne programy prispôsobené potrebám nevidomých a slabozrakých:

http://instytut.benedyktyni.com/edukacja/warsztaty-dla-osob-niewidomych/

4. Na našej internetovej strane je dostupná zvuková nahrávka – prechádzka po tynieckom návrší:

http://instytut.benedyktyni.com/edukacja/warsztaty-dla-osob-niewidomych/

Hluchonemí hostia:

1.V múzeu sú umiestnené opisy exponátov v poľskom jazyku.

2. Dotykové obrazovky, ktoré sa nachádzajú pri recepcii, umožňujú čítanie informácií o dejinách benediktínov a tynieckého opátstva.

- ponuka pre rodiny s deťmi

V múzeu sa nachádza malý kútik pre deti s úlohami na riešenie.

Počas školského roka organizujeme raz do mesiaca programy pre rodiny.

 - ponuka pre organizované skupiny

Skupinám ponúkame možnosť objednania vzdelávacích programov o histórii miesta a benediktínskom dedičstve:

Špeciálna ponuka: http://instytut.benedyktyni.com/the-benedictine-institute-of-culture/workshops-for-groups/

- infraštruktúra pre turistov

Nocľah: Dom hostí opátstva, izby 1,2,3, 4 posteľové

Nová časť: izby s kúpeľňou a WC, budova s výťahom

Stará časť: izby bez kúpeľne a WC, budova bez výťahu

Viacej informácii: http://domgosci.benedyktyni.com/pokoje/                        

Na kláštornom nádvorí sa nachádzajú:

Kaviareň otvorená v letnej sezóne: 10.00-19.00

Reštaurácia otvorená denne od 12.00-18.00.

Kníhkupectvo

Obchod so suvenírmi otvorený v letnej sezóne od 10.00 – 18.00

Obchod s Benediktínskymi produktmi otvorený v týždni  9.30 – 18.00, víkendy 9.30-19.00

- kontakt, rezervácia

Návštevy, skupiny, pobyty: rezerwacje@jg.benedyktyni.com , 12 688 5450

- internetová stránka 

www.benedyktyni.com