Místa

Vyber zemi
Vyber typ

Broumovský klášter

Původně středověká tvrz byla založena benediktinskými mnichy ve 13. století, kdy jim bylo potvrzeno vlastnictví půdy králem Přemyslem Otakarem II. Klášter se postupně stával střediskem...

více informací >
3

Rajhradský klášter

Po internaci benediktinů v roce 1950 byla tato památka státem tak nezodpovědně zanedbávána, že nyní musí být na rekonstrukci vynakládány značné prostředky. Dosud...

více informací >
5

Sázavský klášter

Začátky Sázavského kláštera jsou spjaty se zemským světcem Prokopem a s komunitou anachoretů, která se okolo něj shromáždila na začátku jedenáctého...

více informací >

Klášter Kladruby

Klášter Kladruby byl založen knížetem Vladislavem I. Výstavba byla vedena v románském slohu s prvky gotiky. Nejvýznamnější přestavba kláštera se odehrála...

více informací >
3

Klášter v Třebíči

Bazilika sv. Prokopa v areálu největšího benediktinského kláštera na Moravě je kulturní dominantou západomoravské metropole Třebíč. Pro tuto baziliku z počátku 13....

více informací >
2

Klášter Teplice

Klášter založený druhou českou královnou Juditou Durynskou je pravděpodobně i místem jejího posledního odpočinku. Archeologické výzkumy posledních 70 let prokázaly, že...

více informací >
3

Opatství Emauzy

Původně středověký klášter v centru Prahy. Nejcennější památkou dochovanou v křížové chodbě je cyklus nástěnných maleb podle námětů ze Starého a...

více informací >
3

Arciopatství v Břevnově

První český mužský klášter byl založen v letech 992–993 po dohodě mezi knížetem Boleslavem II. a druhým pražským biskupem Vojtěchem, který sám patřil ke členům...

více informací >
3

Zámek Kladno

Barokní zámek postavený podle návrhů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V interiéru se nachází Zámecká galerie. Z období působení benediktinů je...

více informací >
3

Zaniklý klášter v Pustiměři

Klášter založený olomouckým biskupem, Janem VII. Volkem, který byl v tamním kostele – rotundě sv. Pantaleona pohřben. V oné rotundě, která je nejvýznamnější...

více informací >

Klášter Bezděz

Gotický hrad, který inspiroval mnoho umělců, jako byli Karel Hynek Mácha nebo Bedřich Smetana. Nejlépe z celého hradu se dochovala hradní kaple, kde klášterní v době...

více informací >
3

Zámek Panenské Břežany

Abatyše Františka Helena Pieroni de Galliano, která sídlila v Horním zámku, nechala postavit kapli sv. Anny, která je dílem jednoho z našich...

více informací >