Historie

Vyber zemi
Vyber místo

Historie kláštera v Břevnově

Arciopatství v Břevnově /

První český mužský klášter byl založen v letech 992–993 po dohodě mezi knížetem Boleslavem II. a druhým pražským biskupem Vojtěchem, který sám patřil ke členům...

více informací >

Historie kláštera v Broumově

Broumovský klášter /

Broumovsko bylo po celý raný středověk až do zahájení kolonizace v polovině 13. stol. zcela zalesněným územím, tvořícím část českého pohraničí vůči...

více informací >

Historie kláštera v Emauzích

Opatství Emauzy /

Autor: Klára Simandlová Klášter založil roku 1347 král a pozdější císař Karel IV.; dokončené budovy byly slavnostně posvěceny na Pondělí velikonoční...

více informací >
3

Historie kláštera v Pustiměři

Zaniklý klášter v Pustiměři /

Autor: Martin Břeň, student KTF UK v Praze Zaniklý klášter se nacházel, jihovýchodně od nedalekého místa, kde se rozkládalo přemyslovské hradiště na Zelené hoře, jež se...

více informací >

Historie kláštera v Rajhradě

Rajhradský klášter /

O počátcích kláštera rajhradského, nejstaršího a jediného benediktinského řádu na Moravě, se soudobé prameny nezachovaly. Ze dvou pozdějších listin (tzv....

více informací >
5

Historie kláštera v Sázavě

Sázavský klášter /

Začátky Sázavského kláštera jsou spjaty se zemským světcem Prokopem a s komunitou anachoretů, která se okolo něj shromáždila na začátku jedenáctého...

více informací >

Historie kláštera v Teplicích

Klášter Teplice /

Autor: Dana Sulíková, studentka KTF UK v Praze Královský klášter v Teplicích byl založen druhou českou královnou Juditou Durynskou kolem roku 1160.Písemné prameny se o...

více informací >