Projekt

Cestou benediktinů putujeme i v roce 2014, tentokrát ale mezinárodně

V uplynulých dnech se v přednáškovém sále Kreslírna v broumovském klášteře odehrálo mezinárodní setkání projektu Via Benedictina – benediktinské dědictví ve Střední Evropě. Účelem tohoto setkání bylo představení benediktinské historie a současnosti v jednotlivých zemích a prezentace vznikajících webových stránek k tomuto projektu.

 „Cílem projektu Via Benediktina neboli Cesta benediktinů je zviditelnění míst spjatých s benediktiny a jejich historií a snaha ukázat, že jsou atraktivními turistickými lokalitami, které mají i dnešní době co nabídnout. V Broumově se tak poprvé sešli historici a zástupci benediktinských objektů z Polska, Maďarska, Slovenka a České republiky a mezi nimi nechybělo několik mnichů z fungujících benediktinských klášterů“, řekla Dana Černotová z Agentury pro rozvoj Broumovska.

 

Setkání bylo umožněno díky spolupráci Agentury pro rozvoj Broumovska s Benediktinským opatstvím v Tyńci u Krakówa, které na roční spolupráci mezi čtyřmi evropskými zeměmi, zahrnující putovní fotografickou výstavu, nové internetové stránky a tištěné mapy s benediktinskými lokalitami, získalo grant z Visegrádského fondu. Další setkání se bude konat v září ve zmíněném Tyńci u Krakówa.

Aktuální mezinárodní projekt navazuje na loňské oslavy 800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko a Policko, v jejichž rámci se konala výstava Via Benedictina, fotografická soutěž, vědecká konference či panelová diskuze.

Benediktinské opatství v Tyňci
Matej Bel University in Banska Bystrica
Institute of Art History Jagiellonian University