Bibliografie

Zámok Panenské Břežany  

Mojmír Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel,  1998

Antonín Podlaha - Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském, 1901