Praktické informácie

Zámok Panenské Břežany  

Kaple se nám zachovala v původní podobě, má půdorys rovnostranného trojúhelníka s kosými rohy, na každém se tyčí věžička, ale vnitřek má půdorys pravidelného šestiúhelníku. Před průčelí kaple stojí sloupy se sochami Nejsvětější trojice, světců Vavřince, Floriána a Benedikta. Na oknech je znát inspirace gotikou. Na obraze hlavního oltáře, který je  od Jäckela, je zobrazena Anna Samotřetí, tento obraz nesou dva andělé. Ježíšek sedí na klíně sv. Anně a sklání se ke své matce, která klečí před ním. Strany oltáře zdobí sochy českých patronů sv. Víta a sv. Václava. Dále se zde nachází barokní kazatelna se soškou sv. Jiří.

Malé oltáře zdobí novější obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Izidora od Josefa Mathausera z roku 1891. Dolní zámek je patrová stavba se sedlovou střechou a balkónem. Kolem se rozkládá anglický zámecký park.

Jak se tam dostat

Z Prahy se sem dá dostat ze stanice metra Kobylisy, odtud jezdí do Panenských Břežan autobus MHD číslo 373., jízda trvá přibližně 25 minut.