Broumovská skupina kostolov

Broumovský kláštor  

Kostoly z tzv. "Broumovské skupiny kostolov" boli na území kláštorného panstva postavené s jednou výnimkou podľa plánov najlepších architektov svojej doby, Krištofa Dientzenhofera (oi. Kostol sv. Mikuláša na Malostranskom námestí v Prahe) a jeho syna Kiliána Ignáca v pomerne krátkom časovom rozmedzí medzi rokmi 1690 - 1743 vďaka veľkému rozmachu kultúrnej výstavby iniciované najmä opátom řádu benediktínov Otmar Zinkom.

Celkom deväť barokových vidieckych kostolných stavieb tvorí mimoriadny a v mnohých ohľadoch jedinečný pamiatkový a architektonický súbor, ktorý je právom považovaný vďaka svojej ucelenosti a rozsahu za architektonický skvost nielen Čiech, kedy ale aj každý jednotlivý kostol je možné označiť za barokovú perlu.