Broumovská skupina kostelů

Broumovský klášter  

Kostely z tzv. „broumovské skupiny kostelů“ byly na území klášterního panství postaveny s jednou výjimkou podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera (mj. kostel sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze) a jeho syna Kiliána Ignáce v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1690 – 1743 díky velkému rozmachu kulturní výstavby iniciované zejména opatem řádu benediktinů Otmarem Zinkem.   

Celkem devět barokních venkovských kostelních staveb tvoří mimořádný a v mnoha ohledech jedinečný památkový a architektonický soubor, který je právem považován díky své ucelenosti a rozsahu za architektonický skvost nejenom Čech, kdy ale i každý jednotlivý kostel je možné označit za barokní perlu. 

http://omniumos.cz/broumovska-skupina-kostelu.html