Opatství

Broumovský klášter  

Původně středověká tvrz byla založena benediktinskými mnichy ve 13. století, kdy jim bylo potvrzeno vlastnictví půdy králem Přemyslem Otakarem II. Klášter se postupně stával střediskem kulturního a duchovního života broumovského výběžku a po požáru v 17. století byl přestavěn do barokního slohu Kryštofem a Kyliánem Ignácem Dientzenhoferovými. Po smutném období v 2. polovině 20. století, kdy sloužil jako internační tábor pro řeholníky a řeholnice, se od roku 2007 opět stává centrem kulturního života a v roce 2014 prošla část kláštera a klášterní zahrady rozsáhlou rekonstrukcí.

Areál broumovského kláštera nabízí návštěvníkům klidné prostředí v centru města Broumov. Je ukázkou vrcholné barokní architektury a zvláště pak klášterní chrám sv. Vojtěcha patří bezesporu mezi nejzdobnější kostely v Evropě. V tomto chrámu, který je součástí prohlídkového okruhu, naleznete velké množství různých relikviářů, tzn. schránek obsahujících část pozůstatky svatých, např. relikviář sv. Vojtěcha, Vavřince, Klementa a mnoha dalších. Nejcennější památkou broumovského kláštera je jistě kopie Turínského plátna, která byla nalezena v klášterním kostele v roce 1999. Expozici Turínského plátna doplněnou vzácnými liturgickými rouchy můžete zhlédnout v klášterním refektáři. Další zajímavou místností, která stojí za navštívení, je knihovna s 17 tisíci svazky a vzácným globusem.

Výlet do broumovského kláštera doporučujeme spojit s návštěvou okolních pískovcových skal, ať už tajemné Otaše se skalním bludištěm, Broumovských stěn s překrásnou vyhlídkou na celou kotlinu a barokní kapličkou Hvězda, Adršpašských skal s průzračně čistým jezírkem a vodopádem nebo Teplických skal s mnoha vyhlídkami.