Kláštor sv. Hypolita v Nitre na úpätí vrchu Zobor

Zoborský Kláštor sv. Hypolita bol do 13. storočia jednou z najvýznamnejších cirkevných inštitúcií nielen na území dnešného Slovenska, ale aj...

Prečítaj viac >

Užitočné informácie

Zatelefonuj nám

Adresa
Kláštor sv. Hypolita v Nitre na úpätí vrchu Zobor
48.3448293,18.091334500000016
Slovensko

E-mail
hradiskozobor@gmail.com

Oficiálna stránka
www.hradiskozobor.sk

Návštevné info
Na ploche pred liečebňou stojí informačná tabuľa o histórii a výsledkoch archeologických výskumov zoborských kláštorov (len v slovenskom jazyku). Na lokalite možno dnes vidieť len ruiny kalmaldulského kláštorného kostola sv. Jozefa, zo stredovekého kláštora sa nezachovali žiadne nadzemné murivá. Lokalita nie je oficiálne prístupná, keďže sa nachádza v areáli liečebne (bakteriálne prostredie), po ohlásení sa na vrátnici je však návštevníkom väčšinou umožnená obhliadka zvyškov barokového kláštora. Lokalita je dostupná pre imobilných návštevníkov len čiastočne, k ruinám barokového kláštorného kostola vedie niekoľko schodísk.

Turistické informácie
Lokalita sa dnes nachádza v areáli liečebne respiračných chorôb v Nitre na Zobore, je dostupná automobilom alebo pravidelnou autobusovou dopravou.