Praktické informácie

Kláštor Hronovce – Čajakovo  

Dátum založenia benediktínskeho opátstva v Čajakove (predtým Lekýr) nepoznáme. Vznikol pravdepodobne v prvej polovici 13. storočia, keď bol postavený aj jeho dodnes čiastočne zachovaný kláštorný kostol. V roku 1255 už existoval. Pomerne málo vieme aj o ďalších osudoch kláštora. Bol to zrejme menší a chudobnejší kláštor, no jeho neskororománsky kostol sa vyznačoval  honosnejšou trojloďovou dispozíciou a kameňosochárskou výzdobou. O jeho výstavbu sa zaiste pričinil bližšie neznámy šľachtický zakladateľ kláštora (snáď menom Serafín, možno z rodu Kačičovcov), ktorý chcel mať v Čajakove podobne reprezentatívny kláštorný kostol, ako napr. šľachtici z rodu Hunt-Poznanovcov vybudovali v neďalekej Bíni. Kláštor zanikol krátko po roku 1508, i keď opátstvo titulárne ešte istý čas existovalo. Kláštorný kostol je jediným stojacim pozostatkom  jeho architektúry.  Zachoval sa v zbarokizovanej a torzálnej podobe. Západná časť kostola bola zničená výbuchom na konci 2. svetovej vojny.

Len 9 km južne od Čajakove je obec Bíňa s kostolom zaniknutého premonštrátskeho kláštora, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie románske stavebné pamiatky na území Slovenska. Jeho architektúra úzko súvisela s architektúrou blízkeho kráľovského a arcibiskupského hradu v Ostrihome. Severným smerom možno z Čajakova na ceste do Levíc navštíviť Želiezovce s pôvodne gotickým farským Kostlom sv. Juraja, či barokovým kaštieľom Esterházyovcov. Na malej odbočke leží obec Jur nad Hronom, kde sa v prestavanej podobe zachoval románsky Kostolík sv. Juraja.  

Doprava:

Pravidelná autobusová a železničná doprava z Levíc; autom napríklad smerom z Levíc na Ostrihom (Esztergom, HU) – cesta 76 (asi 30 km)

Dostupnosť:

Návšteva kostola je možná v čase bohoslužieb alebo na základe dohovoru so správcom farnosti (tel.: +421 36 779 60 22);

Infraštruktúra:

Možnosti ubytovania a stravovania v mestách Želiezovce, Štúrovo, Ostrihom, Levice; ďalšie informácie možno nájsť napr. na Turistickej stránke regiónu Dolné Pohronie a Poiplie (www.poiplie.sk);