Praktické informace

Klášter Skalka  

Rozlohou neveľký priestor medzi kostolíkom na Malej Skalke, kláštorom a jaskyňou na Veľkej Skalke v sebe skrýva okrem magickej atmosféry aj viacero kultúrno-historických odkazov nielen v slovenskom, ale aj v stredoeurópskom kontexte.

Skalka pri Trenčíne je miestom spojeným s najstaršou legendou z obdobia Uhorského kráľovstva – „Životom svätých pustovníkov Svorada Vyznávača a Beňadika Mučeníka, napísaný Maurom, Päťkostolným biskupom“. V areáli kláštora je vchod do Beňadikovej jaskyne – kamenný ranogotický portál z prelomu 13. a 14. storočia – ktorú môžeme považovať za najstaršiu verejnosti sprístupnenú jaskyňu na Slovensku.

V súčasnom období sa areál kláštora využíva pri príležitosti púte, ktorá sa koná každoročne počas víkendu, ktorý nasleduje po sviatku sv. Andreja – Svorada a sv. Beňadika 17. júla, taktiež sa tu koná výtvarno-literárne sympózium Ora et Ars, katolícka pútnická konferencia Nové svitanie a ďalšie kultúrno-duchovné podujatia.

Pri prehliadke areálu ruín kláštora si návštevník najprv pozrie rajskú záhradu so zvyškami obytnej časti z dôb jezuitov, kde sa nachádza aj zachovalá zvonica, ďalej prejde cez gotický portál do prírodnej vápencovej jaskyne. Z nej vstúpi do kaplnky sv. Andreja – Svorada a sv. Beňadika, v ktorej je nad oltárom umiestnená maľba zobrazujúca týchto dvoch svätcov. Následne pokračuje do ďalších dvoch kaplniek, v prvej – kaplnka Panny Márie – je umiestnený betlehem, v druhej – kaplnka Umučenia Pána – môže návštevník vidieť ukrižovaného Krista – korpus a Boží hrob.

Celý areál vsadený do fascinujúcej prírodnej scenérie je presýtený duchovnou atmosférou.

Doprava:

Autobusové spojenie z Trenčína

- zastávka pri kostole na Malej Skalke, 1 km chôdze ku kláštoru po ceste 507 alebo lesným náučným chodníkom „Benediktínskymi cestami“ s výhliadkou do údolia rieky Váh

Vlastným autom

Parkovisko pri kostole na Malej Skalke – kapacita cca 20 automobilov

Parkovisko pri kláštore na Veľkej Skalke – kapacita cca 15 automobilov

Pešo – cca. 1,5 hod z vlakovej stanice v Trenčíne

Cyklotrasa Trenčín-Nemšová (http://masvrsatec.sk/?page_id=616)

Raftom z Dubnice nad Váhom (http://www.raftovanie.eu/skolske-vylety.php)

Dostupnosť:

Otváracie hodiny kláštore Veľká Skalka:    

máj, september – počas víkendov a štátnych sviatkov 10:00 – 17:00

jún – august – každý deň okrem pondelka 10:00 – 17:00

Vstupné: dobrovoľný príspevok                      

Areál Novej Skalky s krížovou cestou je voľne prístupný po celý rok.

V prípade väčšej skupiny/zájazdu (aj mimo sezóny) kontaktovať správcu farnosti:

+421 32 65 84 240 alebo na skalka@fara.sk

Pre vozíčkarov je dostupný len kostol na Malej Skalke.

Pre rodiny s deťmi od 5 rokov odporúčame poldenný výlet – auto odparkovať v areáli Malej Skalky, prechádzka lesným náučným chodníkom na kláštor Veľká Skalka, prehliadka kláštora, popri Váhu späť na Malú Skalku. Po ceste možnosť opekania.