Mesto Rimavská Sobota

Kláštor Rimavské Janovce  

Mesto a okres ležia v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Rimavy, obklopené CHKO Cerovou Vrchovinou a NP Muránska Planina. Rimavská Sobota je okresným mestom.

Jeho priemyselnú bázu predstavujú hlavne potravinárske spoločnosti, ďalej stavebné a strojárske firmy a ďalšie. Neustále sa zriaďujú rozličné prevádzky poskytujúce požadované služby, budujú sa obchodné prevádzky.

Výchovu a vzdelávanie mladej generácie v meste Rimavská Sobota zabezpečuje: - šesť materských škôl: Ul. Rožňavská, Sídlisko Rimava, Ul. Dobšinského, Ul. rybárska, Ul. Daxnerova, Ul. Hatvaniho - sedem základných škôl: P. Dobšinského, P.K. Hostinského, Š.M. Daxnera, M. Tompu, I. Ferenczyho, ZŠ s MŠ na Dúžavskej ceste, Evanjelická základná škola - dve špeciálne základné školy: Ul. Bottova, Ul. Hviezdoslavova - Základná umelecká škola - Centrum voľného času Relax - gymnáziá: Gymnázium, Reformované cirkevné gymnázium M. Tompu - stredné školy: Obchodná akadémia, Stredná priemyselná škola potravinárska, Združená stredná poľnohospodársko – potravinárska škola - odborné učilištia: Stredné odborné učilište služieb, Stredné odborné učilište strojárske.

Pamätihodnosti
- rímsko-katolícky kostol Sv.Jána Krstiteľa, vybudovaný na základoch pôvodnej gotickej baziliky, mimoriadne vzácny je centrálny obraz "Sťatie sv.Jána Krstiteľa, najlepšia práca Vincenza Fischera 
-kostol reformovanej cirkvi 
-kostol ECAV 
-župný dom, pôvodne hotel Čierny orol, postavený podľa architektonického návrhu Fr. Miksa 
-župný dom -Grémium 
-gymnázium, radnica, detský útulok, 
-budova bývalých delostreleckých kasární, dnes Gemersko-malohontského múzea, ktoré vo svojich zbierkach ochraňuje vzácne archeologické nálezy z vykopávok v meste, vo Včelinciach, Kyjaticiach, Skerešove, atrakciou je múmia egyptskej ženy z 26. dynastie z rokov 945-525 pr.n.l. z mesta Abusír-el-Melek. Uvedené budovy dnes tvoria mestskú pamiatkovú zónu.

Významné osobnosti

V meste sa narodili básnik Mihály Tompa, najvýznamnejší uhorský sochár tej doby - Štefan Ferenczy, Aladár Richter - významný botanik, Lujza Blahová - speváčka a herečka, Libuša Mináčová - novinárka, redaktorka časopisu Slovenka (1. manželka spisovateľa Vlada Mináča, rodáka z Klenovca.) 
V Rimavskej Sobote v čase napoleonských vojen prenocoval legendárny ruský vojvodca Kutuzov. V čase bratríckeho hnutia, po bitke pri Lučenci v roku 1451 v Rimavskej Sobote J. Huňady a J. Jiskra podpísali mier. Ako župan tu pôsobil spisovateľ Janko Jesenský.