Historia

Rajhradský kláštor  

After the internment of the Benedictines in 1950, this sight was so irresponsibly neglected by the state that today the reconstruction requires extensive funds. So far the most expensive reconstruction works were those of the shoring up of the foundations and the building’s upper structure.
The monastery is an immovable property cultural sight registered on the ÚSNKP (the Central List of the National Cultural Sights) under the registration number 0918. Within this object there is another cultural sight – the library furniture and the library collection constituting 64 000 historic volumes.

Většina tohoto knihovního fondu byla do poloviny roku 2004 uložena v západním křídle kvadratury kláštera. Knihy byly umístěny v nevyhovujícím provizorním prostředí, ve staticky narušené části, která již měla být vyklizena. V současné době je již obnova knihovny dokončena a knihy jsou vráceny zpět na svá místa. V západní části je dnes již provedeno statické zajištění budovy. Severní, východní a jižní křídla kvadratury jsou v současné době již zrekonstruována a slouží především pro Památník písemnictví na Moravě.
V roce 2012 proběhla rekonstrukce jižního křídla prelatury, které dnes slouží jako výstavní prostory. Západní křídla prelatury a kvadratury dosud čekají na rekonstrukci.
Opatský chrám sv. Petra a Pavla je trvale využíván k bohoslužbám. Přilehlá fara je sídlem řádu. Hospodářské objekty kláštera jsou k různým účelům využívány jen z části. Zbytek těchto budov nebylo možné z důvodu havarijního stavu používat. I ty se postupně opravují.
Přilehlé zahrady byly zdevastovány a po roce 1997 ošetřovány pouze sečením. Na jejich obnovu byla za pomoci MěÚ Rajhrad zpracována projektová dokumentace "Regenerace zeleně kláštera Rajhrad”. Rozhodnutím č. 23230331, o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí, byla na tuto akci schválena dotace ve výši 80%. Dnes je regenerace zeleně již realizována.