Zaujímavosti v okolí

Kláštor Hronovce – Čajakovo  

Levice
románsky kostol v miestnej časti Levice–Kalinčiakovo, hrad a iné pamiatky (www.levice.sk)

Želiezovce
farský Kostol sv. Juraja s čiastočne zachovanou gotickou architektúrou a freskami v interiéri, barokový kaštieľ  Esterházyovcov, neogotická hrobka Esterházyovcov na cintoríne, Mestské múzeum

Bíňa
bývalý kláštorný kostol zaniknutého premonštrátskeho Konventu Panny Márie (dnes farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie - www.arslexicon.sk) ;

Jur nad Hronom – románsky Kostol sv. Juraja

Štúrovo - termálne kúpalisko VADAŠ (www.vadas.sk)

Ostrihom (www.esztergom.hu);