Historie

Zámek Panenské Břežany  

První písemná zmínka o obci je z roku 1233 jako majetku ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.  Původně to byly pouze Břežany, ale díky tomu se do názvu dostalo Panenské. Jsou zde dva zámky Horní a Dolní. Horní zámek, který byl postaven na místě původní tvrze v 18. století, sloužil jako letní sídlo svatojiřským benediktinkám. Nedaleko Horního zámku se nachází unikátní kaple sv. Anny. Tato překrásná kaple stojí na místě původní, která byla zničena požárem v  roce 1691. Vystavět ji nechala tehdejší abatyše Helena Pieroni da Gagliano, která byla dcerou matematika a architekta Giovanniho Pieroniho. Tuto jedinečnou kapli nenavrhl nikdo jiný než slavný geniální barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel, nalezneme zde typické prvky jeho tvorby, tato kaple je jeho raným dílem. Na této stavbě se dokonce podílel i jeho bratr František Jakub, který byl kameníkem. Stavbu provedl stavitel Filip Spannbrucker, započala v roce 1705 a dokončena byla roku 1707. Kaple byla vysvěcena 21. srpna 1707 strahovským opatem Vítem Seidlem. V roce 1738 byla přistavěna sakristie, ale jinak tato kaple nebyla nikdy přestavována.

Klášter byl zrušen Josefem II. a zámek vystřídal několik majitelů. Roku 1820 se jím stal Matyáš von Riese-Stallburg. Ten nechal na severozápadě od tohoto zámku stavět nový, který je nazýván Dolní zámek, začal se stavět v roce 1840, byl postaven v empírovém stylu. Jeho dědicové se ale zadlužili a tak Horní zámek koupil továrník Emil Gerstel, který ale na začátku 2. světové války emigroval a majetek byl zabrán včetně parku s kaple sv. Anny tajemníkem říšského protektora Karlem Hermanem Frankem. V Dolním zámku se usadil říšský protektor Konstantin von Neurath a po něm zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich v roce 1941, po atentátu v roce 1942 zde až do konce války žila jeho manželka Lina Heydrichová. Po válce byl v Horním zámku zřízen domov seniorů.