Opatství

Klášter sv. Mořice  

Popis stávajícího stavu kláštera

Klášterní budova, která nebyla ještě otevřena návštěvníkům, je dvoupodlažní budova. Nahoře se nacházejí cely mnichů stejně tak jako jejich knihovna a společenská místnost. Dole mají kanceláře, jídelnu pouze pro mnichy a jednu jídelnu pro návštěvníky a kuchyň.

Kostel

Klášterní kostel byl postaven v roce 1750. Nemáme mnoho znalostí o středověké budově. Co víme je, že v roce 1696 po invazi Turků, mnichové objevili pouze ruiny kostelní budovy a části původního oltáře. Jiné archeologické nálezy jsou z 1902, kde stavitelé našli kousky původní podlahy a pozůstatky pomníků.

Kostelní budova, kterou mohou návštěvníci vidět dnes, byla poprvé dokončena v 1/54. Má jeden vyšší oltář a dva boční. Na obrázku vysokého oltáře, namalovaného Ignácem Polingerem, můžete vidět krále Štěpána se svou ženou, jak nabízejí klášter do ochrany Svatého Mořice. Svatý Mořic a jeho mučedničtí společníci stojí na mraku jako nekonečný dav, dávají obrazu hloubku perspektivy. Pokud se podíváme dále nahoru, můžeme vidět portrét Svaté Trojice, jak korunují Panu Marii. Vysoký oltář je také vyzdoben sochami Maďarských Svatých: Svatý Emeric a Svatý Ladislaus stejně tak jako malé sochy čtyřech Evangelistů.

Jeden z bočních oltářů je vyzdoben Pannou Marií. Ačkoli je obraz oltáře nazván Neposkvrněný, je znám také jako práce Ignáce Polingera a přes odlišnosti ve stylu provedení této práce je více pravděpodobné, že obraz byl namalován pro nás neznámým umělcem. Také jsou zde dohady o autorovi obrazu dalšího postranního oltáře věnovanému Svatému Benediktovi. Další objekty, které stojí za prohlídku návštěvníků v kostelní budově, jsou ambo (řečnická tribuna), obraz Maďarské svaté rodiny a Svatého Gerharda, dále pak obraz S. Dorfmeistera Svaté Rodiny.

Zahrady

Historická zahrada

Park byl založen v 19.století, byl upraven do stylu anglických zahrad Benediktýnským mnichem Fabiánem Szederem. Ačkoli bouře maďarské historie přinesly do zahrad ničení, přesto si stále zachovává jeho integritu a typický vzhled Bakonských hor. 4 akry parku jsou pod ochranou Florencké Charty, která se stará o historické zahrady od roku 1981. V roce 2013 byl park kompletně obnoven a vybaven novými cestičkami a informačními tabulemi, takže může být znovu otevřen také pro veřejnost.

Zahradní bylinky

1 akr klášterní zahrady je věnován pěstování bylin. Je to ekologická zahrada, nad kterou dohlíží maďarská BioKontrola. Za pomoci informačních tabulí nebo vedených prohlídek mohou turisti pozorovat okolo 20 různých druhů bylin. Návštěvníci mohou také získat rady ohledně sklizně a sušení.

 

Knihvazačský workshop

Malé workshopy jsou důležitou části Benediktýnského kláštera od té doby, co mohli mniši produkovat a prodávat své výrobky, aby se sami uživili. Jeden workshop otevírá pro návštěvníky v prohlídkách knihvazačskou dílnu. V dílně můžeme vidět materiál a nářadí tradičního knihvazače. Můžeme také ukázat zrození knihy různými technikami vazby. Organizované skupiny se mohou také zúčastnit workshopu ručního knihvazačství, kde si mohou samy svázat vlastní poznámkové bloky.

Penzion

Svatý Benedikt říká, že by mniši měli vítat hosty, tak jako kdyby byli samotným Kristem. Náš klášter nabízí několikero možností našim hostům ve dvou různých domech, takže návštěvníci mohou najít ubytování, které bude odpovídat jejich požadavkům. Náboženské konference, tábory, spirituální praktiky a to vše se může konat v našem největším domě, nazývaném Svatý Vintíř, kde je 7 ložnic pro dva se sprchou stejně tak jako velký konferenční pokoj a malá kuchyň.

Klášter také vítá dobrovolné pracovníky do svých zahrad od března do října, kteří se mohou připojit k spirituálnímu životu benediktýnů a získat zdarma jídlo a ubytování za 7 hodinovou denní práci, kterou zde odvedou.