Historie

Zámek Kladno  

Barokní zámek postavený podle návrhů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V interiéru se nachází Zámecká galerie. Z období působení benediktinů je přístupná barokní kaple sv. Vavřince.

Autor: Michal Sýkora, student PedF UK v Praze

První zmínka o Kladně pochází z počátku 14. století. Malé panství měl v držení velice rozvětvený rod Kladenských z Kladna. Ve vsi Kladno v té době stávaly tři gotické tvrze, z toho jedna na místě dnešního barokního zámku. Dalšími majiteli panství byli Žďárští ze Žďáru, kteří teprve roku 1561 povýšili tehdejší ves na poddanské městečko a udělili mu privilegia včetně městského znaku. Od 16. století byl jasnou dominantou městečka renesanční zámek, který vznikl v 40.-60. letech 16. století přestavbou gotické tvrze, ze které zčásti převzal staré zdivo a zachoval její původní půdorys. Roku 1701 kladenské panství koupila toskánská velkovévodkyně Anna Maria Františka, ale obratem je roku 1705 prodala břevnovsko-broumovskému opatství. V té době byl zámek velice zchátralý, neobývaný a hrozilo mu zřícení.

Opatem byl v té době Otmar Zinke jeden z největších stavebníků baroka v Čechách. Už v roce 1723 se se situací na Kladně seznamoval slovutný architekt Kilián Ignác Dientzenhofer, finanční situace však nedovolila zásadnější přestavby zámku a okolí. Když se v roce 1738 stal opatem Benno Löbl, byla finanční situace panství stabilizovaná a mohlo se pomýšlet na výraznější stavební úpravy, jejichž podobu nese zámek dodnes.

Kladenský zámek neprošel v 19. století žádnými výraznými úpravami. Ty přišly až ve 20. století, kdy byl zámek přestavěn pro účely městského archivu, muzea a knihovny. Dnes se v interiéru nachází také Zámecká galerie.